Căutare personalizată:

Depozite

Pensionar

Depozitul „PENSIONAR” reprezintă un depozit la termen pentru pensionari, care se deschide la prezentarea documentelor justificative. Depozitul se deschide în lei şi/sau valută străină.  Depozitul prevede posibilitatea completării cu orice sumă pe tot parcursul termenului cu excepţia ultimei  luni. De asemenea, depozitul prevede posibilitatea  retragerii  până la 30% (pentru depozitele în lei) şi 50%(pentru depozitele în valută) din soldul iniţial depus la cont, cât şi din completările ulterioare, dar nu mai mult de 10 000 lei  pe lună (pentru depozite în lei)  şi  1 000 USD sau EUR pe lună (pentru depozite în valută străină), respectînd termenul de o lună de la retragerea precedentă. Această sumă poate fi retrasă integral, sau în mai multe trageri. Dobânda se plăteşte lunar atât pentru depozitele în lei cît şi pentru cele deschise în valută străină.