Căutare personalizată:

Depozite

De economii

Depozitul „DE ECONOMII” este destinat păstrării mijloacelor băneşti, fără fixarea termenului de păstrare. Depozitul prevede posibilitatea nelimitată de majorare sau micşorare cu orice sumă a soldului iniţial al depozitului pe tot parcursul existenţei contului. Depozitul poate fi deschis în Lei şi/sau dolari SUA şi/sau Euro.