Căutare personalizată:

Depozite

FOLCLOR (PENTRU MIGRANTI)

Depozitul FOLCLOR este destinat migranţilor – expeditorilor şi beneficiarilor de remitenţe. Depozitul permite completarea nelimitată a contului, inclusiv cu sumele primite prin sistemele de transferuri băneşti unidirecţionale, fără prezenţa obligatorie a deponentului. Deasemenea, este prevăzută posibilitatea retragerii parţiale în total până la 20% din suma depunerii, în cazul depozitelor pe termen de 12 luni. Dobânda se plăteşte lunar prin transfer la cardul bancar, care se eliberează gratuit. După expirare, termenul contractului de depozit se prelungeşte automat pe acelaşi termen, la condiţiile depozitelor în vigoare la data prelungirii.