icon[275 kb]
Condițiile depozitelor persoanelor fizice
Căutare personalizată:

Depozite

Cum deschideţi un depozit?

 • Pentru a deschide un cont de depozit persoana fizică (deponentul) trebuie să prezinte buletinul de identitate (original și copia) și suma de bani pe care o va pune la depozit.

 • Persoana împuternicită de către deponent să deschidă un depozit trebuie să prezinte:
 • actul de identitate al persoanei împuternicite (original şi copia);
 • copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
 • procura în original sau copia acesteia autentificată notarial;
 • suma de bani pe care doriţi să o depuneţi la depozit.

 • În cazul persoanelor care nu au atins majoratul, persoanelor limitate/lipsite de capacitatea de exerciţiu, deschiderea depozitelor se efectuează de către părinţi sau de tutore (curator) cu următoarele acte:
  • actul de identitate al persoanei care prezintă actele deponentului în original şi copie;
  • certificatul de naştere al deponentului care nu a atins majoratul sau copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
  • actul autorităţii de tutelă şi curatelă – în cazul când deponentul este reprezentat de tutore (curator);
  • copia hotărârii instanţei de judecată conform căreia persoana a fost declarată limitată/lipsită de capacitatea de exerciţiu şi necesită instituirea tutelei (curatelei) - în cazul când deponentul este reprezentat de tutore (curator);
  • suma de bani pe care doriţi să o depuneţi la depozit.