Căutare personalizată:

Depozite

Exemplu de calcul a dobânzii şi a sumei impozitului

  • Suma depozitului – 100 000 MDL,
  • Termenul depozitului – 12 luni,
  • Rata dobânzii – 14,5% anual,
  • Data scadenței – 12.01.2023,
  • Data scadenței – 12.01.2024,
  • Data restituirii în legătură cu scadența depozitului – începând cu 13.01.2024, data următoare datei scadenței, conform graficului de lucru al sucursalei.

Notă! Dobânda pentru depozitul bancar se calculează începând cu ziua următoare zilei efectuării depozitului, până în ziua precedentă zilei restituirii sumei depuse sau decontării acesteia în baza unor alte temeiuri legale (art. 1744 (1) din Codul Civil).

Valoarea impozitului pentru dobânda pe 1 lună: 1231,50 * 7% = 86,20 MDL

Valoarea dobânzii pe 1 lună transferată/plătită clientului: 1231,50 – 86,20 = 1145,30 MDL

Valoarea impozitului pentru dobânda pe 12 luni: 14 500,00 * 7% = 1 015, 00 MDL

Valoarea dobânzii pe 12 luni transferată/plătită clientului: 14 500,00 – 1 015,00 = 13 485,00 MDL