• Suma depozitului
  • Tipul depozitului
  • Valuta
  • Termenul, luni
  • Capitalizare

* Suma plăţilor se determină reieşind din condiţiile iniţiale (termen, rata dobânzii, suma). Calculul este estimativ și se poate modifica în dependență de numărul de zile în an.

1. Condiţiile:

2. Plăţile:

3. Plăţile cu capitalizare