• Suma depozitului
  • Tipul depozitului
  • Completare
  • Valuta
  • Termenul, luni

*Suma plăţilor se determină reieşind din condiţiile iniţiale (termenul, rata dobânzii, suma).

1. Condiţiile:

2. Plăţile: