Căutare personalizată:

Tineri antreprenori

Ai o mică afacere și multe idei pentru dezvoltare? Acum poți beneficia de credite pentru tinerii antreprenori, la cele mai avantajoase condiții! Finanţarea este oferită din resursele organizaţiilor financiare internaţionale (FIDA I, FIDA IV, FIDA V, FIDA VII, RISP II, PAC II).


Suma maximă:

 • 1 500 000 MDL
 • 100 000 USD (FIDA VII)

Dobânda: de la 4,5% anual (MDL)

Perioada de grație:

 • până la 1 an
 • până la 4 ani (FIDA VII)

Proiecte eligibile:

 • afaceri în agricultură în zonele rurale, dar şi în alte domenii de activitate eligibile pe întreg teritoriul ţării;
 • pentru procurarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv pentru capital circulant;
 • FIDA VIIpentru toate tipurile de activități legale, inclusiv agricole și non – agricole generatoare de venituri din mediul rural.

Beneficiari eligibili:

 • persoane cu vârsta cuprinsă între 18 -35 de ani;
 • persoane fizice cu cetăţenia Republicii Moldova;
 • persoane juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova;
 • persoane care doresc să-şi dezvolte abilităţile  antreprenoriale, să lanseze o afacere proprie în zonele rurale, să dezvolte afacerea proprie existentă în zonele rurale;
 • antreprenori care prestează servicii, sub toate formele organizatorico-juridice, dispunând de capital social integral privat;
 • persoane ce deţin cel puţin 75% din proprietatea întreprinderii pentru toate proiectele menționate, cu excepția proiectului FIDA VII  (50% din proprietatea întreprinderii).

Alte condiții:

 • În scopul promovării şi încurajării tinerilor antreprenori şi creării a noi locuri de muncă, se vor oferi rate promoţionale de recreditare.
 • Pentru a menține ratele promoționale, afacerile, întreprinderile/sub – împrumuturile tinerilor antreprenori nu se vor dărui sau înstrăina în primii 2 ani de acțiune a creditului.   

Tarife pentru creditele acordate persoanelor juridice