icon[363 kb]
Condiții generale de creditare destinate persoanelor fizice
Căutare personalizată:

Credite de consum

Overdraft pe card salarial

Rapid şi flexibil!

Creditul Overdraft îți oferă posibilitatea de a avea la dispoziţie în orice moment o sumă suplimentară de bani pe contul de card salarial, pe care o poți folosi pentru acoperirea necesităţilor curente. Creditul se acordă sub formă de linie de credit revolving şi este garantat prin cesiunea salariului solicitantului de credit.


 • Limita maximă de acordare a creditului se stabileşte în mărime de pînă la 8 salarii nete, dar nu mai mult de 200 000 MDL.
 • Perioada minimă de creditare - 21 luni.
 • Perioada maximă de creditare - 30 luni.
 • Perioada de graţie la achitarea creditului - 10 luni din data semnării contractului de credit.
 • Valuta de acordare: MDL
 • Rata dobânzii*: 15% - Gold / 14.5% - Platinum (anuală, flotantă).
 • *Dobânda anuală efectivă variază în funcţie de perioada şi tipul creditului solicitat. Calculează costul total aici.

 • Cu fidejusiune (după caz).
 • Modalitatea de plată:
  • Lunar - pe parcursul ultimelor 20 de luni până la scadenţa creditului;
  • Lunar - câte 5% din suma contractului de credit sau în 20 de rate egale.
  • Limita de credit se diminuează lunar la data de 01 a fiecărei luni calendaristice (pe parcursul ultimelor 20 de luni până la scadenţa creditului) cu 5% din suma creditului acordat conform contractului de credit.
 • Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii

Cine poate beneficia?

1.   Persoane fizice, deţinători de carduri salariale eliberate de Moldindconbank, care activează în cadrul instituțiilor și companiilor ce au încheiate proiecte salariale cu Banca.
2.  Deţinerea imobilului (imobil locativ, teren de construcţii sau agricol, grădini) în proprietate fără interdicţii (dacă suma creditului este mai mare de 100 000 MDL).
 • Documente necesare:
  • Buletin de identitate (original şi copie).
  • La necesitate, Banca poate solicita documente suplimentare.