icon[548 kb]
Ghid privind condiţiile de eliberare a creditelor persoanelor juridice
Căutare personalizată:

Pentru agricultură

Credit agricol investițional

Cine poate beneficia?

Agenți economici cu statut de persoană fizică (G.Ț. și I.I.) și persoane juridice indiferent de forma organizatorico-juridică a căror activitate de bază este agricultura.


Destinația creditului:

 • investiţii în gospodăriile agricole, efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole;
 • construcţia, reparaţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole (în cazul în care persoana juridică este producătorul nemijlocit a producției agricole);
 • procurarea echipamentului pentru sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole;
 • investiţii pentru producerea produselor de origine animală;
 • înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie şi livezilor;
 • investiții în domeniul legumiculturii, pomiculturii, apiculturii, zootehniei, cerealelor;
 • achiziționarea tehnicii agricole;
 • investiţii pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii;
 • procurarea utilajului pentru producerea răsadului şi a materialului săditor pomicol/viticol;
 • construcţia/restabilirea serelor/sistemelor de încălzire în sere;
 • construcția/restabilirea sistemelor de irigare;
 • procurarea terenurilor agricole;
 • consolidarea terenurilor agricole.

Suma: până la 100 % din valoarea totală a investiției (în funcție de proiect)

Termenul:

 • până la 60 luni.
 • până la 120 luni - pentru procurarea terenurilor agricole/consolidarea terenurilor agricole.

Moneda: MDL/USD/EUR

Perioada de graţie:

 • până la 6 luni la achitarea creditului
 • trimestrial la achitarea dobânzii

Garanții acceptate: roada viitoare și/sau stocuri de mărfuri și materiale; bunuri imobiliare şi/sau mobiliare.