icon[686 kb]
Fees for personal loans
icon[280 kb]
Salary certificate
Search:

Credit PRIMA CASĂ

Îți dorești o locuință proprie? Alege creditul „Prima Casă” de la Moldindconbank și spune adio chiriei!


Avantajele programului „Prima Casă”:

 • Dobândă avantajoasă - 6,25% (flotantă)
 • Suma maximă a creditului - 900 mii lei sau până la 90% din prețul de piață al locuinței
 • Perioada de creditare - până la 25 ani
 • Valoarea locuinței procurate - până la 1 milion de lei
 • Posibilitatea procurării unei locuințe la alegere de pe întreg teritoriul RM
 • Acordarea compensației de stat pentru angajații instituțiilor publice în mărime de 50% din suma creditului*.
 • Acordarea compensațiilor bănești de stat din suma creditului pentru familiile cu un copil – 10%, cu doi copii – 25%, cu trei copii – 50%, cu 4 și mai mulți copii – 100%.

Pentru informații suplimentare accesați site-ul www.primacasa.gov.md


Costul creditului „Prima Casă”:

 • Rata anuală a dobânzii - 6,25% (flotantă), ce include şi comision anual de garantare - 0,25% (din soldul creditului)
 • Comision unic la acordare - 1% (din suma creditului)
 • Comision analiză dosar - ZERO
 • Comision de administrare lunară - ZERO

Exemplu de calcul: pentru un credit ipotecar “Prima casă” în sumă de 500 000 lei, pe termen de 25 ani, DAE (dobânda anuală efectivă) constituie 6,5%, rata lunară 3 298,35 lei, valoarea totală spre plată 995753,21 lei.

Calculator de credite

 

 


*Condițiile de acordare a compensației de stat pentru angajații din sectorul public:

 • Suma maximă a compensației lunare oferită de stat constituie 50% din suma creditului Prima Casă
 • Costul locuinței pentru care poate fi acordată compensația nu poate depăși 600 000 lei
 • Compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru compensare până la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar. Cererea poate fi depusă online aici: crm.primacasa.gov.md

Cerințe față de beneficiarul programului „Prima Casă”

  1. Cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Moldova, care dispune de venituri din surse oficiale.
  2. Vârsta de până la 45 de ani la momentul solicitării creditului.
  3. Contribuția beneficiarului va constitui cel puțin 10% din prețul de procurare a locuinței.
  4. Vechime la locul de muncă actual - minim 12 luni.
  5. Suma plăţilor lunare aferente tuturor creditelor deţinute la moment în toate băncile şi creditului solicitat, nu va depăşi 30% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia.
  6. Să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului şi să nu dețină în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe, inclusiv soțul/soția.
 *Sunt eligibile persoanele:
- care dețin, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, într-un sat (comună) dobândită prin moștenire sau donație;
- care nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei o locuință cu o suprafață locuibilă de peste 9 metri patrați pentru fiecare membru în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe.

Cerințe față de beneficiarul compensațiilor acordate de stat

  1. Activează de cel puțin un an cumulativ în cadrul instituțiilor publice din RM.
  2. Nu are suspendat raportul de serviciu în legătură cu aflarea în concediul de îngrijire a copilului sau a unui membru bolnav al familiei.
  3. Dispune de contract ipotecar încheiat în cadrul programului „Prima Casă”.

Cerințe față de imobil

  1. Imobilul se află pe teritoriul Republicii Moldova.
  2. Valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depășeşte 1 milion lei.
  3. Imobilul este finisat și dat în exploatare până la momentul depunerii cererii de solicitare a creditului.
  4. Imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terților.

Documente necesare

  •  Buletin de identitate valabil
  •  Extrasul din contul de card salarial (emis de orice bancă din Republica Moldova), sau certificat de salariu.
  •  Alte documente după necesitate

Cererea pentru credit poate fi depusă în sucursalele Moldindconbank