icon[6272 kb]
Serviciile acordate persoanelor juridice
Căutare personalizată:

Credit investiţional


Beneficiari eligibili: agenți economici persoane juridice şi întreprinderi care au statut de persoană fizică (G.T. și I.I.), care planifică efectuarea investițiilor în activitatea pe care o gestionează.

Suma: în funcție de necesitatea și  situația financiară a solicitantului.

Proiecte finanţate:

  • Investiții pentru dezvoltarea  diferitor domenii de activitate economică: prelucrare, depozitare, ambalare, comercializare, renovare, modernizare, extindere, finalizarea imobilelor, etc.;
  • Construcții;
  • Implementarea tehnologiilor noi;
  • Refinanțarea creditelor investiționale de la orice bancă și alte organizații de creditare nebancare;
  • Achiziționarea de bunuri imobile, unități de producție, utilaje,  mijloace de transport, echipamente, cheltuielile legate de import și taxele vamale. 

Valuta: MDL, EUR, USD.

Termen maxim: max. 60 luni.

Formele garantării:

  • Cesiunea încasărilor;
  • Fidejusiunea fondatorilor/ asociaților;
  • Bunurile mobile/ imobile.