icon[6272 kb]
Services provided to legal entities
Search:

Credit pentru finanțarea activității curente

Beneficiari eligibili: agenți economici persoane juridice şi întreprinderi care au statut de persoană fizică (G.T. și I.I.).

Suma:

  • Credit negarantat - până la 10 mln MDL;
  • Credit garantat - până la 50% din volumul vânzărilor.

Proiecte finanţate:

  • necesitățile curente ale clienților: aprovizionarea cu materii prime și materiale, mărfuri, piese de schimb, energie, combustibil, etc.;
  • cheltuieli aferente perioadei curente, necesare realizării și finalizării producției de mărfuri, executării de lucrări;
  • refinanțarea creditelor de la orice bancă și organizații de creditare nebancare
  • impozitele curente față de bugetul de stat, taxe curente, salarii și alte operațiuni curente.

Valuta: MDL, EUR, USD.

Termen: până la 24 luni.

Formele garantării:

  • Credit negarantat - cesiunea încasărilor; fidejusiunea fondatorilor/asociaților;
  • Credit garantat - Bunuri mobile/ imobile; cesiunea incasărilor; fidejusiunea fondatorilor/ asociaților.

Perioada de grație: până la 90 zile.