Căutare personalizată:

Credit Investițional 373

Creditul 373 constituie un program implementat de Guvernul Republicii Moldova pentru intensificarea, creșterea și dezvoltarea proiectelor investiționale la costuri atractive și pe termen lung.

Beneficiari eligibili: agenți economici clasificati conform Legii nr. 179/2016 cu privire la IMM.

Suma maximă: echivalentul a 15 mil MDL.

Contribuția proprie: cel puțin 10% din valoarea proiectului investițional propus spre finanțare, cu excepția TVA. Această contribuție va fi realizată concomitent cu acordarea creditului.

Termenul creditului: minim 3 ani - maxim 7 ani.

Perioada de grație: până la 3 ani.

Garantarea creditului: conform politicii interne ale Băncii.

Domenii de finanțare eligibile:

 • Agricultură, silvicultură și pescuit
 • Industria prelucrătoare
 • Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.
 • Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de  contaminare.
 • Transport și depozitare
 • Activități de cazare și alimentație publică
 • Informații și comunicații
 • Activități profesionale, științifice și tehnice
 • Artă, activități de recreere și de agrement
 • Învățământ
 • Sănătate și asistență socială.