Search:

Currency conversion

Convertirea valutei pentru operațiunile cu cardurile de plată

Bănci corespondente

Contul de card, la care este atașat cardul de plată, poate fi deschis în una din următoarele valute: MDL,USD, EUR. Plățile pot fi efectuate în orice valută, indiferent de valuta contului de card.

În cazul în care valuta contului de card diferă de valuta tranzacției (retragere numerar, achitare bunuri/servicii etc.), are loc convertirea sumei tranzacției în valuta tranzacției din valuta contului de card.

În procesul convertirii întotdeauna sunt implicate trei valute:

 • Valuta tranzacției – valuta în care se face achitarea sau retragerea banilor de la bancomat;
 • Valuta de decontare a băncii emitente cu sistemul de plăți:
  • Pentru MasterCard – valuta de decontare este EUR
  • Pentru VISA – valuta de decontare este USD

  IMPORTANT: pentru tranzacțiile unde valuta tranzacției este EUR / USD și valuta contului de card este EUR / USD, respectiv, pentru cardurile VISA/MasterCard decontarea din contul de card se face în valuta tranzacției fără convertire.

  Fără convertire:

  • EUR-------EUR
  • USD-------USD
  • MDL-------MDL
 • Valuta contului de card al deținătorului.

Când are loc convertirea?

Convertirea pentru cardurile de plată are loc în modul următor: valuta în care are loc tranzacția cu cardul de plată se compară cu valuta decontării, care la rândul ei se compară cu valuta contului de card. Dacă valuta tranzacției nu coincide cu valuta decontării și/sau valuta decontării nu coincide cu valuta contului de card, atunci are loc convertirea.


Cum are loc convertirea?

Când valuta tranzacției se compară cu valuta decontării (EUR sau USD) și nu coincide, atunci convertirea are loc la cursul sistemului de plăți. În continuare, dacă valuta decontării nu coincide cu valuta contului de card, atunci are loc convertirea la cursul comercial al Băncii pentru operaţiuni cu carduri de plată. Acest curs se stabileşte zilnic la închiderea zilei operaţionale: în zilele lucrătoare în jurul perioadei 19:00 – 20:00, în zilele nelucrătoare şi la sfârșitul lunii în jurul perioadei 17:00-18:00, şi se afişează pe site-ul web al Băncii. Cursul comercial poate să difere de cursul oficial al BNM, cursurile sistemelor de plăți și/sau de cursurile comerciale ale Băncii pentru operaţiunile cu numerar în valută străină.

Schema de convertire, în cazul în care:

Informații suplimentare puteţi obţine la Serviciul Suport Carduri, la numărul (+373) 22 71 71 71

Conversion schemes Exemple practice Întrebări frecvente Recomandări