Căutare personalizată:

Conturi și decontări

Condiţii de executare a transferului de credit în regim de urgenţă

În atenţia clienţilor Moldindconbank

Extras din Regulamentul privind executarea transferului de credit în BC”Moldindconbank”SA, aprobat de Consiliul Băncii, proces – verbal nr. 2 din 24.02.2012

În conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a Moldovei, începând cu 1 noiembrie 2007, orice transfer de credit, inclusiv ordinar şi bugetar, indiferent de suma consemnată, poate fi solicitat pentru executare în regim normal sau în regim de urgenţă.

În acest scop, în ordinul de plată prezentat Băncii la rubrica „TIPUL TRANSFERULUI” se aplică menţiunea corespunzătoare „N” - pentru transferul normal sau „U” - pentru transferul urgent.

Ordinul de plată cu menţiunea „U” este supus identificării de persoana responsabilă a Băncii la momentul recepţionării acestuia şi în situaţia acceptării urmare a corespunderii tuturor exigenţelor stipulate, se procedează după cum urmează.


În cazul transferului de credit urgent, executarea căruia impune utilizarea Sistemului Informaţional intern al Băncii (în limitele sucursalei, băncii):

 • persoana responsabilă din Back Office:
  • creează ordinul de plată electronic după ordinul de plată prezentat pe suport hârtie;
  • verifică ordinul de plată electronic înregistrat în Sistemul „Client Bancă”
 • persoana responsabilă de controlul curent al documentelor de plată verifică corectitudinea documentului electronic şi autorizează efectuarea transferului de credit, etapa finalizând cu decontarea sumei aferente din contul bancar al plătitorului şi înregistrarea în contul bancar al beneficiarului.

*De regulă, ordinul de plată aferent transferului de credit intrabancar, solicitat în regim de urgenţă, se realizează cu înregistrarea sumei consemnate în contul bancar al beneficiarului în cel mult 1 oră.


În cazul transferului de credit urgent, executarea căruia impune utilizarea Sistemului Automatizat de Plăţi Interbancar (SAPI):

 • persoana responsabilă din Back Office:
  • creează ordinul de plată electronic după ordinul de plată prezentat pe suport hârtie;
  • verifică ordinul de plată electronic înregistrat în Sistemul „Client Bancă”;
 • persoana responsabilă de controlul curent al documentelor de plată verifică corectitudinea documentului electronic şi autorizează efectuarea transferului de credit, etapa finalizând cu decontarea sumei aferente din contul bancar al plătitorului şi transmiterea ordinului de plată electronic la Centru de decontări al Băncii Centrale;
 • persoana responsabilă din cadrul Centrului de decontări urmează instrucţiunile BNM şi expediază documentul în SAPI;

** De regulă, ordinul de plată aferent transferului de credit interbancar, solicitat în regim de urgenţă, se realizează cu înregistrarea sumei consemnate în contul bancar al beneficiarului, administrat în altă bancă, în cel mult 2 ore.