Căutare personalizată:

Conturi și decontări

Aviz privind unele condiţii de iniţiere şi derulare a transferului de credit

  • Ordinul de plată aferent transferului de credit se primeşte, acceptă/respinge şi execută în ziua emiterii ordinului de plată;
  • Executarea ordinului de plată în valuta străină se realizează în limita programului de activitate a Băncilor corespondente.
  • Graficul de primire a ordinelor de plată este stabilit în dependenţă de modul de prezentare/transmitere a acestora:
    • Ordinele de plată pe suport hârtie sunt primite în limita programului zilei operaţionale stabilit pentru sucursala/agenţia şi ziua respectivă;
    • Ordinele de plată transmise Băncii prin sistemele de deservire bancară la distanţă sunt primite zilnic pe parcursul a 24 ore, inclusiv în zilele de odihnă şi sărbătoare, se acceptă/refuză şi execută ordinele de plată primite în limita programului zilei operaţionale pentru sucursala/agenţia şi ziua respectivă.