icon[1218 kb]
Condiții Generale Bancare pentru persoane juridice
icon[6272 kb]
Serviciile acordate persoanelor juridice
icon[771 kb]
Condiţiile de desfăşurare a plăţilor/ transferurilor în/ din străinătate (transferurile internaţionale) cu excepţia remiterilor de bani
Căutare personalizată:

Conturi și decontări

Conturi și decontări

MANAGEMENT EFICIENT AL BANILOR!

Deschideți un cont la Moldindconbank și beneficiați de acces la o gamă largă de servicii bancare, care vă permit să economisiţi timp şi bani, obţinând totodată un partener de încredere - Moldindconbank.


Servicii și avantaje oferite:

 • Evidenţa conturilor în diferite valute;
 • Plăți și încasări în lei sau valută;
 • Perfectarea documentelor de plată;
 • Operaţiuni de conversie a valutei;
 • Transferuri internaţionale;
 • Suport în soluționarea neclarităților;
 • Informare cu privire la tranzacţiile efectuate;
 • Servicii de curier DHL, TNT, UPS.

Care sunt documentele necesare pentru deschiderea unui cont?

 • Cererea privind deschiderea contului (disponibilă în sucursalele băncii);
 • Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei;
 • Documentul care certifică înregistrarea de stat;
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice/ Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, eliberat de  Agenția Servicii Publice;
 • Extrasul din Registrul de stat al unităților de drept eliberat de Ministerul justiției;
 • Licența privind practicarea activității  profesionale licenţiate ori autorizată, reglementată de legislaţia de specialitate;
 • Actele de constituire (Contract, Regulament, Statut, etc.) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Actul de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
 • Actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial, care confirmă împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului (în cazul în care actele sunt prezentate de persoana împuternicită);
 • Alte documente la cererea Băncii.