icon[1123 kb]
Condiţii Generale Bancare
Căutare personalizată:

Conturi curente

Contul curent este un cont bancar destinat depunerii mijloacelor băneşti, fără a se fixa un termen de păstrare. Contul curent poate fi deschis în lei sau în valută străină.


  • Pentru a deschide un cont curent persoanele fizice rezidente sau nerezidente care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate prezintă următoarele documente:
  • cererea de deschidere a contului;
  • copia actului de identitate a titularului de cont;
  • chestionarul pentru persoana fizică.
  • În cazul în care contul se deschide de către persoana împuternicită se prezintă documentele:
  • cererea de deschidere a contului perfectată de persoana împuternicită;
  • copia actului de identitate a titularului de cont, legalizată notarial (la prima prezentare la bancă titularul contului pentru identificare va prezenta originalul actului de identitate);
  • copia actului de identitate a persoanei împuternicite cu dreptul de a prezenta documentele pentru deschiderea contului;
  • actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial, care confirmă împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului;
  • chestionarul pentru persoana fizică.