Search:

General Banking Conditions

Condițiile generale bancare pentru persoane juridice stabilesc cadrul juridic general aplicabil raporturilor juridice dintre Moldindconbank și Clienți.


  • Condițiile Generale reglementeză raporturile juridice dintre Bancă și Client împreună cu (i) Contractul specific și/sau Cererile/Formularele bancare, (ii) Tarifele Băncii, (iii) legislația Republicii Moldova și, după caz, uzanțe bancare. În caz de conflict între prevederile cuprinse în Condițiile Generale și prevederile din documentele menționate în subpct. (i) și (ii) ale acestui punct, încheiate ulterior întrării în vigoare a Condițiilor Generale, ultimele vor prevala. În raport cu Clienții Băncii existenți la data publicării Condițiilor Generale, vor prevala prevederile acestora.
  • Condițiile Generale completează Contractul specific și/sau Cererile/Formularele bancare aferente fiecărui Serviciu/Produs bancar. Oricare din aceste documente semnate de către Client, împreună cu prezentele Condiții Generale, Tarifele Băncii şi Ghidurile/Instrucţiunile de utilizare a Serviciilor/Produselor bancare au valoarea unui Contract-cadru aplicabil raporturilor juridice între Părți privind prestarea Serviciilor/Produselor bancare, reglementate de Condițiile Generale, oferite de către Bancă Clientului.

  •   Condiții generale bancare pentru persoane juridice în vigoare din 01.11.2023

      Condiții generale bancare pentru persoane juridice în vigoare din 01.09.2023

      Condiții generale bancare pentru persoane juridice în vigoare din 31.01.2023