icon[484 kb]
Ghid de utilizare Tax Free
Căutare personalizată:

Cecuri TAX FREE

 

TAX FREE - serviciul de rambursare a taxei pe valoare adăugată (TVA) pentru mărfurile procurate în peste 30 de țări ale lumii, din magazinele unde sunt indicate logourile Global Blue Tax free sau Planet Tax free.


Cum recuperezi TVA?

  • Efectuaţi cumpărături în magazinele din străinătate unde sunt prezente logourile: GLOBAL Blue şi PLANET Tax Free. La solicitare, vânzătorul va elibera cecul Tax Free pe numele dvs., care trebuie completat cu datele din pașaportul moldovenesc. Bonurile de casă trebuie să fie anexate la cecul Tax Free. În centrele comerciale mari, de regulă, sunt amenajate birouri destinate eliberării cecurilor Tax Free.
  • La ieşirea din ţara, prezentaţi mărfurile procurate, cecurile Tax Free şi paşaportul dvs. moldovenesc serviciului vamal pentru aplicarea ştampilei confirmative pe cecul dvs. Nu se permite utilizarea cumpărăturilor până la prezentarea acestora serviciului vamal.
  • Apropiați-vă la sucursala „Centru” (str. Armenească, 38, mun. Chișinău) - agent exclusiv al companiei Global Blue şi Planet Tax Free în Moldova.

Tarife pentru operațiunile cu cecurile Tax Free
Încasarea cecurilor Global Blue Gratis
Încasarea cecurilor Planet Tax Free şi Tax Free Worldwide 2 EUR / cec

În conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi a altor ţări, cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc cu paşaportul Republicii Moldova peste hotare, au dreptul la rambursarea Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) pentru mărfurile procurate.


NOTE:

  • Începând cu 1 februarie 2018, Moldindconbank acceptă cecurile Tax Free Global Blue spre încasare pentru ca ulterior (aprox. 4 săptămâni), compania Global Blue să transfere suma spre rambursare direct în contul de card indicat de dvs.
  • Moldindconbank acceptă spre colectare şi cecurile Global Blue pe care a fost aplicată ştampila frontierei româneşti.
  • Moldindconbank NU primeşte cecurile Tax Free, pe care este indicat numărul paşaportului Uniunii Europene (de exemplu: România).
  • Pentru întrebări referitoare la plata cecurilor Tax Free Global Blue, contactați www.globalblue.com (refund tracker) sau Centrul Deservire Clientelă Global Blue  tel. 00 421 232 111 111

Pentru detalii accesați: