Căutare personalizată:

Informația privind cadrul de administrare, fondurile proprii și cerințele de capital, amortizoarele de capital

Rapoarte trimestriale

Formularul privind furnizarea informației cu privire la cuantumul expunerilor ponderate la risc (RWA)
Anul Trimestrul
I II III IV
2023 [214 kb] [214 kb] [214 kb]
2022 [404 kb] [404 kb] [215 kb]
2021 [404 kb] [35 kb]