Căutare personalizată:

Informaţia privind activitatea economico-financiară

Rapoarte financiare

Bilanţul contabil – F 01.00
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2020 [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2019 [70 kb] [70 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [71 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2018 [17 kb] [17 kb] [17 kb] [70 kb] [88 kb] [71 kb] [70 kb] [70 kb] [73 kb] [70 kb] [70 kb] [70 kb]
2017 [20 kb] [16,6 kb] [16,0 kb] [16,5 kb] [16,5 kb] [16,6 kb] [47 kb] [17 kb] [17 kb] [17 kb] [17 kb] [17 kb]
Contul de profit sau pierdere - F 02.00
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb]
2020 [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb]
2019 [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb]
2018 [15 kb] [15 kb] [15 kb] [68 kb] [80 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb] [71 kb] [68 kb] [68 kb] [68 kb]
2017 [16 kb] [16 kb] [16 kb] [14,8 kb] [14,9 kb] [14,9 kb] [15 kb] [15 kb] [15 kb] [15 kb] [15 kb] [15 kb]
Indicatorii aferenţi situaţiei economico-financiare a băncii (anexa nr.1)
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb]
2020 [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb] [107 kb]
2019 [107 kb] [107 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb]
2018 [139 kb] [173 kb] [173 kb] [109 kb] [109 kb] [108 kb] [109 kb] [109 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb] [108 kb]
2017 [104 kb] [104 kb] [104 kb] [104 kb] [104 kb] [105 kb] [106 kb] [106 kb] [106 kb] [106 kb] [106 kb] [106 kb]
Informaţia privind creditele (anexa nr.2)
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb]
2020 [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb]
2019 [45 kb] [45 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb]
2018 [16 kb] [17 kb] [17 kb] [17 kb] [17 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [46 kb] [45 kb] [45 kb] [45 kb]
2017 [16 kb] [20 kb] [48 kb] [46,3 kb] [45,2 kb] [45,2 kb] [47 kb] [17 kb] [17 kb] [17 kb] [17 kb] [17 kb]
Informaţia privind depozitele (anexa nr.3)
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2020 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2019 [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2018 [48 kb] [49 kb] [49 kb] [49 kb] [49 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb] [47 kb]
2017 [48 kb] [48 kb] [48 kb] [47,6 kb] [47,7 kb] [48 kb] [48 kb] [49 kb] [49 kb] [48 kb] [48 kb] [48 kb]
Informaţia privind lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
Anul Trimestrul
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb]
2020 [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb]
2019 [43 kb] [42 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb]
2018 [42 kb] [42 kb] [42 kb] [50 kb] [50 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb]
2017 [44 kb] [44 kb] [44 kb] [42,1 kb] [42,1 kb] [42,1 kb] [43 kb] [43 kb] [43 kb] [42 kb] [42 kb] [42 kb]
Informaţia privind scadenţele contractuale rămase ale activelor şi ale obligaţiunilor financiare aferente expunerii la riscul de lichiditate – FIN26
Anul Trimestrul
I II III IV
2016 [16,0 kb] [44,0 kb]
2015 [20,0 kb] [20,0 kb] [20,0 kb] [36,0 kb]
2014 [0,98 Mb] [1,07 Mb] [1,26 Mb] [15,1 kb]
Informaţia privind activele şi obligaţiunile financiare sensibile la rata dobînzii – FIN27
Anul Trimestrul
I II III IV
2018
2017 [48,0 kb] [44,0 kb] [44,0 kb] [44,0 kb]
2016 [16,0 kb] [433,0 kb] [149,0 kb] [171 kb]
2015 [19,3 kb] [19,3 kb] [20 kb] [36 kb]

Notă! Rapoartele FIN 1 "Bilanţul", FIN 2 "Contul de profit sau pierdere" şi Anexa 1 "Indicatorii privind activitatea economico-financiară" sunt publicate trimestrial în ziarul "Экономическое Обозрение Logos Press".