Căutare pe site:

back

Transferuri băneşti

Trabex
  • Transferuri băneşti unidirecţionale din Spania adresate persoanelor fizice cu şi fără deschiderea conturilor
  • Expedierea transferurilor se poate realiza în băncile Grupo Banco Popular Espanol prin cele peste 2000 de locaţii din Spania şi de 200 de locaţii peste hotare.
  • Valuta transferului – Euro
  • Suma maximală a unui transfer unic – 3.000 Euro
  • Comisionul la expediere constituie 6 Euro pentru ordonatorul care are cont bancar în una din băncile Grupo Banco Popular Espanol şi 8 Euro pentru ordonatorul fără cont bancar, indiferent de suma transferului
  • Comisionul este achitat de către ordonator
  • Durata transferului – 2-3 zile
  • Pentru primirea transferului este necesar de a prezenta buletinul de identitate