icon[596 kb]
Condiţiile de desfăşurare a plăţilor/ transferurilor în/ din străinătate (transferurile internaţionale) cu excepţia remiterii de bani
icon[534 kb]
Informaţia privind serviciile de remitere de bani pentru persoane fizice
icon[534 kb]
Regulile de prestare a serviciilor de remitere de bani
icon[147 kb]
Perioada de validitate şi condiţiile de returnare a remiterilor de bani
Căutare pe site: