Căutare pe site:

Safeuri bancare

Moldindconbank Vă oferă servicii de păstrare a valorilor în depozite autonome - sistem de safeuri cu celule individuale.


Celulele sunt destinate păstrării în condiţii individuale a oricăror valori:

 • titluri şi hârtii de valoare (acţiuni, obligaţiuni, certificate de depozit, bilete de bancă);
 • documente şi formulare de strictă evidenţă;
 • metale preţioase;
 • obiecte cu valoare determinată;
 • alte valori.

Avantaje:

 • Sistem modern de pază cu mai multe grade de protecţie (inclusiv electronic bazat pe fise cip);
 • Sistem automat de stingere cu gaze a incendiului;
 • Confidențialitate și securitate deplină;

Moldindconbank oferă servicii de depozitare în baza contractului încheiat, care stipulează condiţiile, termenul de păstrare a valorilor şi comisionul perceput de Bancă.


Adresele filialelor Moldindconbank, care oferă servicii de păstrare a valorilor în depozite autonome (safeuri cu celule individuale):

 • Filiala Centru (MD 2012, mun. Chişinău. str. Armenească, 38; tel. 022 576 731)
 • Filiala Testemițanu (MD 2025, mun. Chişinău. str. N. Testemițanu, 21; tel. 022 288 167)
 • Filiala Kiev (MD 2068, mun. Chişinău. str. Kiev 9/1; tel. 022 493 195)

Valoarea comisioanelor percepute pentru păstrarea valorilor:

Păstrarea valorilor individuale Mărimea comisionului Momentul perceperii comisionului 
Arenda lunară pentru celulele individuale în dependenţă de mărimea acesteia:    
- celula mică (lunar) 150 MDL lunar
- celula mijlocie (lunar) 160 MDL lunar
- celula mare (lunar) 170 MDL lunar
Gaj pentru eliberarea cheilor şi cartelelor magnetice de la celule:    
- rezidenţi RM 1000 MDL  La momentul încheierii contractului
- rezidenţi RM, pensionari 250 MDL La momentul încheierii contractului
- nerezidenţi RM 100 USD La momentul încheierii contractului
Reemiterea cartelei magnetice în caz de pierdere, furt sau defecţiune 350 MDL În momentul eliberării cartelei
Penalităţi pentru întîrzierea achitării 1 % din plata lunară pentru fiecare zi de întîrziere În momentul expirării termenului de plată.
Deschiderea forţată a celulei individuale (în cazurile prevăzute în contractele de locaţiune) 600 MDL La momentul deschiderii celulei individuale.