Căutare pe site:
  • 04.06.2008

    Stimate acţionar al BC”Moldindconbank” S.A

    N 22, 04.06.2008
    Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr. 7 din 22.05.2008), la 20 iunie 2008, cu începere de la ora 11.00 va avea loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC”Moldinconbank”S.A. cu prezenţa acţionarilor pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească 38, în incinta sediului Băncii сentrale, în sala de conferinţe.