Căutare pe site:

Tarife

 

Tarife pentru deservirea cardurilor Moldindconbank:


 


Tarife în vigoare începând cu 28 februarie 2017:

 


Tarife în vigoare începând cu 20 aprilie 2017:

 

*Modificările efectuate de către Bancă la tarifele cardurilor bancare, vor fi considerate acceptate de către deținătorul de card dacă acesta nu va informa banca despre faptul neacceptării acestora. În cazul neacceptării modificărilor respective, deținătorul de card este în drept să rezilieze contractul cu Banca în mod gratuit, înainte de data intrării în vigoare a modificărilor date.