Căutare pe site:

Tarife

 

Tarife pentru deservirea cardurilor Moldindconbank


 


*Modificările efectuate de către Bancă la tarifele cardurilor bancare, vor fi considerate acceptate de către deținătorul de card dacă acesta nu va informa banca despre faptul neacceptării acestora. În cazul neacceptării modificărilor respective, deținătorul de card este în drept să rezilieze contractul cu Banca în mod gratuit, înainte de data intrării în vigoare a modificărilor date.

** Începând cu 22 mai 2017 s-a modificat rata dobânzii preferențiale la soldurile conturilor de card deschise în cadrul proiectelor salariale ale BC "Moldindconbank" S.A.