icon[356 kb]
Tarife pentru creditele acordate persoanelor fizice
Căutare pe site:

Credite investiţionale

Credit IMOBILIAR de achiziţie

CUMPĂRĂ LOCUINŢA TA!

Oriunde ai fi, te simţi în largul tău atunci cînd ştii că te întorci acasă. Acum nu trebuie să mai plăteşti chirie sau să împarţi locuinţa cu părinţii tăi. Moldindconbank îţi oferă posibilitatea să-ţi procuri propria locuinţă, prin creditul imobiliar de achiziţie.


Promoție! Moldindconbank topește dobânzile la credite - doar 7% anual, cu rata fixă primul an. Ce poate fi mai plăcut decât vise realizate la costuri minime! Ofertă valabilă până pe 30.09.2017.


 • Destinaţia:
  • procurarea imobilului locativ înregistrat la Organul Teritorial Cadastral cu drept de proprietate;
  • procurarea imobilului locativ în curs de execuţie;
  • procurarea lotului de teren destinat construcţiei;
  • procurarea imobilului locativ, care serveşte ca asigurare la creditele deţinute de persoanele fizice şi persoanele juridice la Moldindconbank.
 • Suma maximă a creditului constituie pînă la 100% din costul imobilului achiziţionat.
 • Termen: pînă la 20 ani.
 • Rata dobânzii: de la 9,5% anual (flotantă);
 • *Alte plăţi neincluse în rata dobânzii se calculează conform politicii tarifare a Băncii.

 • Modalitatea de plată:
  • lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale), sau
  • lunar prin metoda clasică (plăţi în descreştere).
 • Obiectul gajului:
  • imobil locativ (apartamente, case de locuit) şi/sau,
  • imobil cu caracter social-industrial (oficii, spaţii comerciale, staţii PECO), care să corespundă cerinţelor faţă de gaj acceptate de Bancă.
 • Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
  • Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
  • Loc de muncă permanent, vechime la locul de muncă actual de minim 6 luni, pentru clienţi preferenţiali minim 3 luni.

Documente necesare:

  1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
  2. Buletin de identitate (original + copie);
  3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3/6 luni
  4. Alte documente ce confirmă veniturile suplimentare;
  5. Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată
  6. Documente pentru asigurarea creditului.
*La calcularea capacităţii de rambursare a solicitantului pot fi acceptate pînă la 50% din veniturile fidejusorilor (soţ/soţie, rudelor de gradul I şi/sau II), obţinute de către cetăţeni ai RM în ţările Uniunii Europene, dar să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite de Bancă.

Cerinţe faţă de obiectul gajului:

  1. Banca acceptă în gaj doar bunuri imobile care sunt înregistrate la Oficiul cadastral în Registrul bunurilor imobile şi deţin număr cadastral separat;

  2. Imobilul trebuie să fie în stare bună, amplasat într-o zonă avantajoasă, unde au loc frecvente tranzacţii imobiliare (municipii, centre raionale şi alte localităţi);

  3. Bunul imobil trebuie să fie asigurat în favoarea Băncii, împotriva tuturor riscurilor de pieire şi deteriorare fortuită, pentru toată perioada de derulare a creditului.

*Drept asigurare suplimentară la credit poate servi cesiunea salariului şi/sau fidejusiunea persoanelor fizice şi/sau juridice, prin semnarea corespunzătoare a contractelor de cesiune şi fidejusiune.


Documente necesare de prezentat de către Debitorul gajist pentru asigurarea creditului cu imobil:

  1. Buletinul de identitate, dacă Debitorul gajist este altă persoană decât Solicitantul sau Fidejusorul (original+ 2 copii);

  2. Actul de proprietate privind imobilul (original+copie);

  3. Raport de evaluare a bunului imobil (ce urmează a fi depus în gaj);

  4. Certificatul privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de Buget;

  5. Acordul în scris al organului de tutelă şi curatelă, dacă imobilul propus în ipotecă îi aparţine minorului cu drept de proprietate privată personală şi/sau comună;

  6. Informaţia debitorului potrivit art. 39 al Legii cu privire la ipotecă nr.142-XVI din 26.06.08;

  7. Contract de asigurare a bunului imobil (depus în gaj) la valoarea de înlocuire împotriva tuturor riscurilor de pieire şi deteriorare fortuită;

  8. Poliţa de asigurare a bunului imobil şi documentul confirmativ.