icon[293 kb]
Condiţiile de acordare a creditelor pentru persoane juridice
icon[742 kb]
Ghid privind condiţiile de eliberare a creditelor persoanelor juridice
icon[192 kb]
Tarife credite persoane juridice
Căutare pe site:

Credite

1. Credite acordate persoanelor juridice din resursele proprii ale Băncii

Credite acordate persoanelor juridice pentru finanţarea activităţii curente

BC „Moldindconbank” SA este întotdeauna la dispoziţia Dvs. pentru a vă ajuta în vederea acoperirii nevoilor curente de capital de lucru.

Vezi detalii

Credite acordate persoanelor juridice pentru finanţarea proiectelor pe termen mediu şi lung

Afacerea Dvs. este un organism viu şi are nevoie de resurse pentru a creşte şi a se dezvolta. Noi sîntem dispuşi a Vă oferi resursele financiare de care aveţi nevoie

Vezi detalii

2. Credite din contul resurselor Organismelor Financiare Internaţionale

BC „Moldindconbank” SA conlucrează cu organismele financiare internaţionale pentru a oferi condiţii avantajoase pentru finanţarea proiectelor investiţionale.

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC- RISP1) Creditarea gospodăriilor ţărăneşti, întreprinderilor de producţie agricolă, prelucrare, comerţ şi servicii din spaţiul rural, Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor

Vezi detalii

Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (RISP - 2) - Creditarea persoanelor fizice sau juridice angajate în activitatea de antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Vezi detalii

Adaptarea la Secetă în cardul proiectului DLC-Secetă-RISP 2 - Creditarea persoanelor fizice sau juridice înregistrate sub orice formă juridică angajate în activitatea de antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Vezi detalii
Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC-RISP 2) - Creditarea persoanelor fizice sau juridice angajate în activitatea de antreprenoriat în spaţiul rural cu  excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi
Vezi detalii

Recreditarea din mijloacele financiare în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (DLC -FIDA 1) - Beneficiază de sub-împrumuturi întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică din toate unităţile teritoriale, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

Vezi detalii

Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (PRA) finanţat din resursele FIDA - PRA  -  Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi   

Vezi detalii

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (PDAR) finanţat din resursele DLC- FIDA – 3 Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

Vezi detalii

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programului Fondului Internaţional de Dezvoltare Agricolă (DLC FIDA 4Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

Vezi detalii

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Acordului de Împrumut, semnat între Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova şi SA „Sudzucker Moldova” (DLC-KfW-Sudzuker Moldova) – Creditarea întreprinderilor private de orice formă organizatorico-juridică

Vezi detalii

Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (Tineret DLC-RISP 1; Tineret DLC-FIDA 1) – Creditarea întreprinderilor din spaţiul rural private de orice formă organizatorico-juridică. La toţi fondatori vîrsta urmează să fie cuprinsă între 18 – 30 de ani

Vezi detalii

Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă gestionate şi finanţate de Directoratul liniei de Credit (DLC-FIDA-PRA) – Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM.

Vezi detalii

Banca Olandeză de Dezvoltare a Antreprenoriatului

Creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii

Vezi detalii

BERD – MoSEFF II (Linia de Finanţare pentru Eficienţă Energetică în Moldova)

Creditarea întreprinderilor, firmelor, afacerilor private, proprietarilor unici sau alte entităţi legale private, create în conformitate cu Legile RM şi care operează în RM.

Vezi detalii
Facilitatea de garantare/finanţare BERD în cadrul programului TFP (Programul de Facilitare a Comerţului) - Întreprinderi mici, firme, companii sau alte entităţi juridice constituite în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova
Vezi detalii

BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare)

Creditarea întreprinderilor mici, firmelor, companiilor sau alte entităţi juridice constituite în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova

Vezi detalii

PAC – Proiectul de ameliorare a competitivităţii, finanţat de către Banca Mondială

Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii activitatea cărora este axată pe export.

Vezi detalii

Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (FIDA 4)

Dezvoltarea lanţului valoric horticol al Republicii Moldovei (legumicultură şi pomicultură)

Vezi detalii
Proiectul de servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol (FIDA V) - Proiectul va finanţa investiţiile în toate activităţile ce ţin de dezvoltarea lanţurilor valorice agricole.
Vezi detalii
FPMM - Provocările Mileniului
Vezi detalii
BSTDB (Black Sea Trade and Development Bank)
Vezi detalii