icon[356 kb]
Tarife pentru creditele acordate persoanelor fizice
Căutare pe site:

Credite de consum

Overdraft pe card salarial

RAPID şi FLEXIBIL!

Creditul Overdraft îți oferă posibilitatea de a avea la dispoziţie în orice moment o sumă suplimentară de bani pe contul de card salarial, pe care o poți folosi pentru acoperirea necesităţilor curente.


 • Beneficiari: persoane fizice, deţinători de carduri salariale eliberate de Moldindconbank, care activează în cadrul instituțiilor și companiilor ce au încheiate proiecte salariale cu Banca.
 • Creditul se acordă sub formă de linie de credit revolving şi este garantat prin cesiunea salariului solicitantului de credit.
 • Limita maximă de acordare a creditului se stabileşte în mărime de pînă la 10 salarii nete.
 • Perioada minimă de creditare - 21 luni.
 • Perioada maximă de creditare - 30 luni.
 • Perioada de graţie la achitarea creditului - 10 luni din data semnării contractului de credit.
 • Valuata de acordare: MDL
 • Rata dobânzii 14% - 16% anual (flotantă).
  Alte plăţi neincluse în rata dobînzii se calculează conform politicii tarifare a Băncii.
 • Modalitatea de plată:
  • Lunar - pe parcursul ultimelor 20 de luni până la scadenţa creditului;
  • Lunar - câte 5% din suma contractului de credit sau în 20 de rate egale.
  • Limita de credit se diminuează lunar la data de 01 a fiecărei luni calendaristice (pe parcursul ultimelor 20 de luni până la scadenţa creditului) cu 5% din suma creditului acordat conform contractului de credit.
 • Asigurare: fără gaj.

 • Documente necesare:
   1. Cerere-chestionar de acordare a creditului overdraft;
   2. Buletin de identitate (original şi copie).