Căutare pe site:

Credite de consum

Credit EXPRES

Creditul „EXPRES” poate fi utilizat pentru necesităţi curente, ce nu contravin legislaţiei în vigoare, de exemplu pentru turism, reparaţia locuinţei, etc.


 • Suma: de la 2 000 lei până la 30 000 lei (cu pasul de 1 000 lei).
 • Perioada de creditare: pînă la 36 luni.
 • Rata dobânzii: 29% anual, flotantă.
 • Asigurare: fără gaj, dar cu fidejusiunea obligatorie a trei persoane fizice( soţul/soţia solicitantului de credit şi/sau rude de gr. I sau II dacă soţul/soţia este absent - plecat în străinătate și altor 2 persoane terţe).
 • Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar prin metoda clasică (plăţi în descreştere).
 • Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii

 • Cine poate beneficia?

  1.   Rezident al R. Moldova (cetăţean RM, cetăţean străin sau persoana fără cetăţenie), cu domiciliul permanent în RM, care:
        •  deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM valabil la momentul solicitării creditului.
  2.  Vârstă cuprinsă între 20 - 70 ani (vârsta maximă până la care se va rambursa creditul).
  3.  Loc de muncă permanent, cu o vechime la locul de muncă actual de 3/6 luni.
  4.   Deţinerea imobilului (imobil locativ sau teren de construcţii) în proprietate fără interdicţii:
        •  pentru creditele în sumă mai mare de 30.000 lei,
        •  pentru unele categorii de solicitanți.

  Care sunt documentele necesare?

  1.   Buletin de identitate valabil.
  2.   Documente ce confirmă veniturile obţinute:
        •  Certificat de salariu sau Extras din contul de card pentru solicitanţii, care activează în cadrul întreprinderilor, ce au proiecte salariale semnate cu Moldindconbank, sau
        •  Legitimaţia de pensionar cu indicarea obligatorie a pensiei curente, sau extrasul din contul în care se virează pensia, sau
        •  Declarația, ce confirmă veniturile obţinute de la practicarea activităţilor licenţiate/autorizate, pentru executori judecătoreşti, avocaţi, notari, interpreţi şi traducători autorizaţi, dacă nu poate fi prezentat certificat de salariu.
         *  În anumite cazuri, Banca poate solicita documente suplimentare.