icon[390 kb]
Fees for personal loans
icon[262 kb]
Salary certificate
icon[987 kb]
SmartCredit Partners
Search:

Consumer loans

SmartCredit

.

INTELIGENT şi AVANTAJOS!

Cu SmartCredit cumpărăturile devin inteligente! Achiziţionaţi în credit bunurile şi serviciile dorite de la partenerii băncii şi beneficiaţi de 0% dobândă.


 • Suma: 2.000 lei - 100.000 lei
 • Perioada de creditare: pînă la 24 luni
 • Rata dobânzii: 0%
 • Fără gaj
 • Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii

Cum beneficiezi de SmartCredit?

 • Alege bunul sau serviciul dorit de la partenerii din listă.
 • Mergi la magazinul-partener, ia cunoștință cu condițiile pentru obținerea creditului și solicită factura/contractul de vânzare-cumpărare (prestare a serviciilor).
 • Vino în orice filială Moldindconbank și prezintă documentele necesare.
 • Vei primi documentul de plată, care confirmă transferul sumei în contul comerciantului.
 • Prezintă partenerului documentul de plată.
 • Comerciantul îți va livra/instala bunul și va elibera bonul de garanţie.

Cine poate beneficia?

1.   Rezident al R. Moldova (cetăţean RM, cetăţean străin sau persoana fără cetăţenie), cu domiciliul permanent în RM, care:
      •  deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM valabil la momentul solicitării creditului.
2.  Vârstă cuprinsă între 20 - 70 ani (vârsta maximă până la care se va rambursa creditul).
3.  Loc de muncă permanent, cu o vechime la locul de muncă actual de 3/6 luni.
4.   Deţinerea imobilului (imobil locativ sau teren de construcţii) în proprietate fără interdicţii.

Care sunt documentele necesare?

1.   Buletin de identitate valabil.
2.   Documente ce confirmă veniturile obţinute:
      •  Certificat de salariu sau Extras din contul de card pentru solicitanţii, care activează în cadrul întreprinderilor, ce au proiecte salariale semnate cu Moldindconbank, sau
      •  Legitimaţia de pensionar cu indicarea obligatorie a pensiei curente, sau extrasul din contul în care se virează pensia, sau
      •  Declarația, ce confirmă veniturile obţinute de la practicarea activităţilor licenţiate/autorizate, pentru executori judecătoreşti, avocaţi, notari, interpreţi şi traducători autorizaţi, dacă nu poate fi prezentat certificat de salariu.
3.  În anumite cazuri, Banca poate solicita documente suplimentare.