Căutare pe site:

Credit PRIMA CASĂ

Îți dorești o locuință proprie pentru familia ta? Alege creditul „Prima Casă” de la Moldindconbank și spune adio chiriei!


Avantajele programului „Prima Casă”

  • Suma maximă a creditului - 900 mii lei sau până la 90% din prețul de piață al locuinței
  • Perioada de creditare - până la 25 ani
  • Dobândă avantajoasă și fără comisioane lunare de administrare
  • Valoarea locuinței procurate - până la 1 milion de lei
  • Posibilitatea procurării unei locuințe la alegere de pe întreg teritoriul RM

Costul creditului „Prima Casă”

  • Rata anuală a dobânzii - 7,28%
  • Comision anual de garantare - 0,25% (din soldul creditului)
  • Comision unic la acordare - 1% (din suma creditului)
  • Comision analiză dosar - ZERO
  • Comision de administrare lunară - ZERO

Calculator de credite

 

 

Cererile pot fi depuse în sucursalele Moldindconbank

Pentru informații suplimentare accesați site-ul www.primacasa.gov.md

Cerințe față de beneficiarul programului „Prima Casă”

  1. Cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Moldova, care dispune de venituri din surse oficiale.
  2. Vârsta de până la 45 de ani la momentul solicitării creditului.
  3. Contribuția beneficiarului va constitui cel puțin 10% din prețul de procurare a locuinței.
  4. Suma plăţilor lunare aferente tuturor creditelor deţinute la moment în toate băncile şi creditului solicitat, nu va depăşi 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia.
  5. Să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului şi să nu dețină în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe, inclusiv soțul/soția.

Cerințe față de imobil

  1. Imobilul se află pe teritoriul Republicii Moldova.
  2. Valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depășeşte 1 milion lei.
  3. Imobilul este finisat și dat în exploatare până la momentul depunerii cererii de solicitare a creditului.
  4. Imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terților.

Documente necesare

  •  Buletin de identitate valabil
  •  Certificat de salariu
  •  Alte documente după necesitate