Căutare pe site:

Cecuri TAX FREE

Cecuri Tax Free - O modalitate sigură de a Vă economisi banii!

Cînd faceţi cumpărături peste hotare, Dvs. achitaţi, totodată taxa pe valoare adăugată (TVA).

Noi Vă propunem cea mai simplă şi eficientă metodă de recuperare a TVA, fără perceperea comisioanelor suplimentare.Pentru aceasta este nevoie să respectaţi următoarele condiţii:

  • Faceţi cumpărături în magazinele cu logotipul companiei GLOBAL BLUE şi Premier Tax Free. La cerere, vânzătorul va elibera pe numele Dvs. cecul Tax Free. Pentru completarea cecului prezentaţi paşaportul, deoarece unele date (numărul paşaportului, numele Dvs.) se înscriu pe cec. Cecurile de casă trebuie să fie anexate la cecul Tax Free. În centrele comerciale mari, de regulă, sunt amenajate birouri destinate eliberării cecurilor.
  • La ieşirea din ţara, în care au fost procurate mărfurile sau la ieşirea din spaţiul Uniunii Europene, prezentaţi cecul Tax Free, paşaportul şi cumpărăturile Dvs. angajaţilor serviciului vamal pentru aplicarea ştampilei confirmative pe cecul Dvs. Nu se permite utilizarea cumpărăturilor până la prezentarea acestora serviciului vamal.
  • Încasaţi banii în birourile speciale Tax/Cash Refund la sediul filialei „Centru” a BC “Moldindconbank” S.A. (str. Armenească 38) - agent exclusiv al companiei Global Blue şi Premier Tax Free în Republica Moldova.

Important!: Suma care urmează a fi restituită nu depinde de locul de plată: la frontieră sau la Moldindconbank veţi primi aceeaşi sumă.


Mărimea tarifelor pentru încasarea cecurilor Tax Free

Nr. Operaţiuni cu cecuri Tax Free Mărimea tarifului
1 Încasarea cecurilor Global blue Gratis
2 Încasarea cecurilor Premier Tax Free şi Tax Free Worldwide 2 EUR / cec

NOTĂ: În legătură cu faptul că compania Tax Free “Global Blue”, întrerupe activitatea cu vama din România, cecurile care au ştampila românească, din păcate, nu vor fi prelucrate. Această regulă intră în vigoare începînd cu data de 15.10.2012.

Vă aducem la cunoştinţă ca Dvs. puteţi aplica ştampila la orice punct de trecere al frontierei din ţările UE, în afară de România.

În conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi a altor ţări, cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc cu paşaportul Republicii Moldova peste hotare, au dreptul la rambursarea Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) pentru mărfurile procurate.

Important! BC "Moldindconbank" S.A. NU primeşte cecurile Tax Free, pe care este indicat numărul paşaportului Uniunii Europene (de exemplu: România).

Pentru o informaţie mai detaliată accesaţi pagina web a companiei GLOBAL BLUE (www.global-blue.com) sau contactaţi-ne la numărul: (+373) 022 576 945.